dailyvideo

Нийслэлийн газрын үнэлгээний бүсчлэл (дэлгэрэнгүй)

Дээр нь дарж томоор харах боломжтой

Нийслэлийн Иргэдийн Тєлєєлєгчдийн   
 Хурлын 2010 оны 07 сарын 16-ны     
 єдрийн 5/39 тоот тогтоолын хавсралт 1


НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ГАЗРЫН ТЄЛБЄР
ТОГТООХОД ХЭРЭГЛЭХ БЇСЧЛЭЛИЙН ХИЛ ХЯЗГААР 

/нэрлэлтийн цэс/

1-р зэрэглэлийн бїсчлэлд хамрагдах :  
1-р хэсэг
Баянзїрх дїїргийн Да хїрээний гудамж, Данзангийн гудамжны уулзвараас урагшаа Батлан Хамгаалах Их Сургуулийн баруун талын замын голоор урагшаа явж, замаараа баруун тийш эргэн Улаанхуарангийн 11-р гудамжны 278 тоот хашааны баруун талаар урагшаа чигээрээ Улаанхуарангийн 3-р гудамжны 57 тоот хїрч баруун тийш Улаанхуарангийн 2-р гудамжны 45 тоотыг баруун талаар нь тойрч Дако ХХК-ны эзэмшил газрын хашааны зїїн талаар чигээрээ Энх тайваны єргєн чєлєєг хєндлєн гарч Жанжны 25-р гудамжны 608 тоотод тулж баруун тийш эргэн Сансар худалдааны тєвийн їїдээр гаран жанжны 25-р гудамжны 606 тоотыг тойрон Чулуутын 1-р гудамжны 1 а тоотын хойгуур гудамжаа даган гэр хорооллын хашааны гудамж, Энх тайваны єргєн чєлєє, Нарны замын урьд талаар хиллэн баруун тийш Эрчим арт ХХК, Цэц алтай ХХК, Єсєх гурван тогтох ХХК-ны эзэмшлийн газрын хойд захаар зїїн урагш тємєр зам хєнгєрєн Инвексклотс ХХК, Инвекс эстешинерис ХХК–иудын эзэмшлийн газрын заагаар баруун тийш тойрон Їндэсний цэцэрлэгт хїрээлэнгийн эзэмшил газрын заагаар хиллэн явж урагшаа Туул голын урьд эрэгт хїрч баруун тийш Хан-уул дїїргийн 11-р хороо Зайсангийн ам, Зайсангийн хойд єнцгєєс Туул голын хойд далангийн дагуу баруун тийш явсаар Гурвалжингийн гїїрний доорхи тємєр зам даган баруун тйиш Геологийн тєв лабораторийн уулзвар хїрч Энх тайваны єргєн чєлєєгєєр баруун тийш явсаар Номин холдинг ХХК ны тєв агуулахын зїїн талаар хойш эргэн 5 шарын хойгуур Сонгинохайрхан дїїрэг 21-р хороолол, Сонгинохайрхан дїїргийн Засаг даргын Тамгын Газрын хойгуур Баянголын 10-р гудамжаар урагш тойрч Хангай зах, Эрэл ХХК-ны тоосгоны їйлдвэрийг оруулан урагш явж 1-р хорооллын арын дэнжээр їерийн далангийн дагуу 6-р бичил хорооллын хойд талаар Хувьсгалчдын замаар уруудан Тасганы овооны хойд дэнжийн барилгажсан хэсгийг оруулан Дэнжийн мянгын замаар явж 32-ын тойргоор Цагдаагийн гудамж хїрч Улсын Бїртгэлийн Ерєнхий Газрын араар Сэлбэ гол єнгєрєн Баянзїрх дїїргийн 102-р сургуулийн урдуур Дарь эхийн зам хїрнэ. Мєн Мамба дацангийн амины орон сууцны хороолол, Комьпютер Техник Менежментийн Сургууль, Цагдаагийн Ерєнхий Газрын эргїїл хамгаалалтын 801-р ангийн урдуур гарч ИЗИС-ын хойгуур єнгєрєн ЗХ-ны 124-р ангийн хашааны урдуур Б.Доржийн гудамжны арын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын эзэмшлийн хашааг оруулан Цайз захын хойгуур Хурд интернешнл ХХК-ны урдуур зїїн тийш Баянзїрх дїїргийн 19-р хорооны 1-р байрны урдуур гарч Баянзїрх дїїргийн 19, 24-р хорооны хилийн заагаар урагш Да хїрээ Данзангийн гудамжтай нийлсэн хэсгїїд хамаарна.

2-р хэсэг:
 Баянзїрх дїїргийн 17-р хороо эмнэлэгийн 5-р гудамжны зїїн талаар тєв зам дагуу 65 метрийн уртааш зурвасыг урагш нь тооцон баруун тйиш эмнэлэгийн 9-р гудамжны баруун зах хїртэл їргэлжилнэ. Эрдэнэ толгойн 29-р гудамжны хойд хэсгийг оруулан Шар хадны гудамж, Да хїрээ гудамжны уулзвараар хойш эргэн Баянзїрх дїїргийн 17-р хорооны хилийн цэсийн хойд талаар зїїн тийш Эмнэлэгийн 18-р гудамжны нарийн гудмаар 79-р сургуулийн баруун талаар урагш эргэж Шар хадны гудамжтай огтлолцсон хэсэг, Чингэлтэй дїїргийн 10, 11 -р хороо Дэнжийн 1000 зах руу явдаг замын хоёр талаар 200м зайтай хэсэг, Чингэлтэй дїїргийн 11, 12-р хороо болон Сїхбаатар дїїргийн 12-р хороо 32-ийн торгоос 7 буудал руу явдаг замын хоёр талаар 200 м зайтай хэсгїїд тус тус хамаарна.
Жич: Газрын їнэлгээний бїсчлэлийн хилийн заагийг харуулсан зураг дээр (хавсралт 2) ягаан єнгєєр тэмдэглэсэн газар

2-р зэрэглэлийн бїсчлэлд хамрагдах:  
1-р хэсэг
Баянзїрх дїїргийн 23-р хорооны хил Улиастай голтой огтлолцох цэгээс голоо даган урагш явж Улиастайн голын гїїрийг єнгєрєн Туул голд тулж, голын хойд эргийг даган баруун тйиш Богд хан уулын Бага тэнгэр, Их тэнгэрийн амны суурьшлын хэсэг хамрагдана. Туул голын урд эрэг, Маршалын гїїрээр хойш тєв замаа даган Їндэсний цэцэрлэгт хїрээлэнгийн хойгуур зїїн тийш УБЦТС ХК-ны Туул дэд станцын урдуур Инвексклотс ХХК, Инвекс эстешинерис ХХК–иудын заагаар хойш тємєр зам огтлон Баянзїрх дїїргийн 12-р хорооны Чулуутын АОС-ны 1, 7-р гудамжны баруун захаар хойш эргэн Нарны замын урдуур, Чулуун овооны АОС-ны хорооллын хойд заагаар зїїн тийш Жанжны 25-р гудамжны хойд заагаар Энх тайваны єргєн чєлєєг хєндлєн гарч Дако ХХК-ны зїїн талаар хойшоо явж Банзїрх дїїргийн 68-р сургууль, ЗХ-ний 310-р ангийн баруун талын далангаар хойшоо Данзангийн гудамж, Газарчин дээд сургуулийн уулзвараар хойш эргэн Баянзїрх дїїргийн 199-р хороо хоршооллын хотхоны урдуур Хурд интернешнл ХХК-ны урдуур гарч Алтан єлгийн зам хїрэн хойшоо Алтан єлгийн 1, 8-р гудамж, Моносын 1, 2-р гудамжны урдуур ЗХ-ны 124-р ангийн хашааны урдуур баруун тийш Их засаг их сургуулийн хойд талаар цэргийн хотхоны дундуур Цагдаагийн Ерєнхий газрын эргїїл хамгаалалтын газрын хойгуур, Баянзїрх дїїргийн шїїхийг оролцуулан КТМС-ийн зїїн талаар хойш эргэн Мамба дацангийн 1-р гудамжны хойгуур баруун тийш Дарь эхийн 1-р гудамжны эхлэлээс Дарь эхийн 2, 8 –р гудамжийг даган Цэргийн хотхоны 3, 8 –р гудамжны дундуур чигээрээ зїїн тийш явж , Монелийн 8, 4, 7-р гудамжны араар Баянзїрх дїїргийн 5, 22-р хорооны хилийн заагаар урагш Алтан єлгийн 30-р гудамжны хойгуур Алтан єлгийн 19, 20-р гудамжны дундуур зїїн тийш Алтан єлгийн оршуулгын газрын баруун захаар Цайзын 4а гудамж, 4-р гудамжны баруун талаар хойшоо Тамирчны 6-р гудамжны араар зїїн тийш явж, Газарчин хотхонг оролцуулан ЗХ-ний 065-р ангийн хойгуур хоршооллын 58-р гудамжаар хойш эргэн хоршооллын 10, 15-р гудамжны араар зїїн тийш явж Цахлайн 3-р гудамжны баруун талаар хойш эргэнэ. Цэргийн хотхоны 2-р гудамжны араар зїїн тийш Баянзїрх дїїргийн 24, 19-р хорооны хилийн зааг хїрнэ. Баянзїрх дїїргийн 9, 17, 24-р хороодын хилийн заагаас урагшаа Да хїрээ гудамжтай нийлнэ. Мєн Да хїрээ гудамж Шар хадны гудамжны уулзвараас замын урд хэсгийг оролцуулан зїїн тийш Эмнэлэгийн 14-р гудамжны урдуур Сэтгэцийн эмгэг судлалын тєвийн хашааны хойгуур тойрон урагш жалгаар доош уруудан далан даган зїїн тийш Улиастайн голд хїрэх хэсгїїд хамаарна.
2-р хэсэг
Хан-уул дїїргийн 4-р хороо дїїргийн Хїїхдийн нэгдсэн эмнэлэг орчмын сууршлыг оруулан баруун тийш Богд хан уулын Нїхтийн амны сууршлын хэсгийг оруулна. Яармагын дэнж дэхь Морин тойруулгын хойд талаар баруун тийш дарга Толгойн хойд энгэрээр хиллэн ИНЕГ-ийн хашааг даган хойш эргэнэ. Чингис хаан ОУНБ, МИАТ ХК болон Хан-Уул дїїргийн 10-р хорооны барилгажсан хэсгийг оруулан Хан-Уул дїїргийн 10-р хорооны Нисэхийн 8-р гудамжны урдуур гарч 139 тоотын зїїн талаар урагш эргэн Хан-Уул дїїргийн 10-р хорооны 9-р гудамжны 81 тоот гудамжны урдуур зїїн тийш 68-р байрны хойд талын гїний худгийг оролцуулан ЕБС-ийн 10-р сургуулийн хашааг даган урагш эргэн Нисэхийн 9-р гудамжны урдуур, Нисэхийн дэнжийн Тайны 1, 2-р гудамж, Шинэ тєлєвлєлтийн хэсгийг оруулан Хан-Уул дїїргийн 4-р хорооны сууршлын бїсийн зїїн захаар хойш Туул голын урд эргийг даган баруун тийш явсаар Хан-Уул дїїргийн 9-р хорооны гэр хорооллын хойд талаар Туул гол хєндлєн гатлан хойш эргэн Магнай трейд ХХК-ны агуулахын баруун талаар Дархан-Улаанбаатарын зам, 22-ын товчоо хїрч Тахилтын ам, Хилчний 44-р гудамжны урдуур зїїн тийш явна. Хилчний 40-р гудамжны баруун талаар хойш эргэн Толгойтын 144-р гудамжны араар Хилчин, Холбоочдын гудамжтай хиллэн зїїн тийш Тас корпорацын хашааны хойгуур зїїн талаар Толгойтын 54-р гудамжны баруун урд їзїїр хїртэл явна. зїїн тийш Толгойтын ногооны зоориудын хойд талаар Сонгинохайрхан дїїргийн 1, 2, 3-р хорооны урд хилээр Цэргийн хотхон, хуучин Нефть баазын хойд талаар зїїн тийш 3, 4-р хорооны хилийн заагаар хойш эргэнэ. Мєн Алтан тариа ХХК, Мах импекс ХХК-иудын хойд талын Толгойтын замын хойд талын хэсгїїд, Их нарангийн 1-р гудамжны дундуур зїїн тийш Сонгинохайрхан дїїргийн 5-р хорооны хилийн зааг тємєр замын дагуу урагш явж Таван шарын барилгажсан хэсгийн хойгуур баруун тийш эргэн Номин холдинг ХХК-ны тєв агуулахын зїїн талаар гарч Энх тайвны єргєн чєлєєтэй нийлнэ. Таван шарын урд талын авто замын тусгаарлах зурвасын баруун тєгсгєлєєс урагш тємєр замтай нийлэн зїїн тийш Гурвалжингийн гїїрний баруун талаар Ажилчны гудамж хїрч Чингисийн єргєн чєлєєг хєндлєн огтлон Туул голын хойд далангаар Зайсангийн гїїр хїрсэн хэсгїїд хамаарна.
Жич: Газрын їнэлгээний бїсчлэлийн хилийн заагийг харуулсан зураг дээр (хавсралт 2) тод ногоон єнгєєр тэмдэглэсэн газар

3-р зэрэглэлийн бїсчлэлд хамрагдах:
 Газрын тєлбєрийн їнэлгээний 1, 2-р бїсэд хамрагдаагїй хотын бусад гэр хороолол, зуслан, тїїнтэй адилтгах инженерийн тєвлєрсєн шугам сїлжээнд холбогдоогїй барилга байгууламж бїхий хэсэг, сууршлын хэсгїїд хамаарна.
  Жич: Газрын їнэлгээний бїсчлэлийн хилийн заагийг харуулсан зураг дээр (хавсралт 2) цайвар ногоон єнгєєр тэмдэглэсэн газар

4-р зэрэглэлийн бїсчлэлд хамрагдах:
Хотын алслагдсан суурьшлын бїс, гэр хороололууд, шинээр суурьшлын бїс їїсгэх газрууд, Налайх дїїрэг, Багануур дїїрэг, Багахангай дїїрэг, Хан Хэнтийн тусгай хамгаалалттай газар нугийн зарим хэсэг, Богд хан уулын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хойд хэсэг, Хан-Уул дїїргийн 13, 14-р хорооны сууршлын хэсэг, Єлзийт, Шувуун фабрик, Тїргэний голын орчим, Сонгинохайрхан дїїргийн тємєр замын 369, 361-р гарамын сууршлын хэсэг, Нарийны голын хєндий, Ар гїнтийн ам, Баянзїрх дїїргийн Улиастайн ам, Гїнжийн ам, Дээндийн ам зэрэг газрууд тус тус хамаарна.
Жич: Газрын їнэлгээний бїсчлэлийн хилийн заагийг харуулсан зураг дээр (хавсралт 2) ногоон єнгєєр тэмдэглэсэн газар

5-р зэрэглэлийн бїсчлэлд хамрагдах: 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хилийн цэс доторхи хот, тосгон, бусад суурины газрын ангилал буюу газрын їнэлгээний 1, 2, 3 ,4-р бїсэд хамаарагдахгїй бусад бїх хэсгїїд хамаарна .
Жич: Газрын їнэлгээний бїсчлэлийн хилийн заагийг харуулсан зураг дээр (хавсралт 2) шаргал єнгєєр тэмдэглэсэн газар
                                                                                                                         alt
    Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
                                                         Хурлын 2010 оны 07 сарын 16-ны  
                                                                               өдрийн 5/39 тоот тогтоолын хавсралт 4
 Хөдөө аж ахуйн газрын 1 гектарын суурь үнэлгээ, газрын жилийн төлбөрийн хэмжээ

Газрын үнэлгээний тойргийн индекс
Бэлчээр
Тариалан
Хадлан
1 га газрын суурь үнэлгээ мян. төг
Хонин толгойд ноогдох газрын
1 га газрын жилийн төлбөрийн хэмжээ,  төг
1 хонин тол- гойд ноогдох жилийн төл- бөрийн хэмжээ, төг
1 га газрын
Ангилал
1 га газрын
Хэмжээ, га
Суурь үнэлгээ
Суурь үнэлгээ мян. төг
Жилийн төлбөрийн хэмжээ, төг
Суурь үнэлгээ мян. төг
Төлбөрийн хэмжээ, төг


Хангай Хэнтийн уулархаг
548.2
1.4
767.5
165
230
3859.0
3859
Уулын нуга
2478.3
743
Тогтоолын 3 ба 4 дүгээр хавсралтын тайлбар:
1.”Иргэний ахуйн зориулалт” гэдэгт иргэний гэр, орон сууцны хашааны газар, ахуйн хэрэгцээний төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, таримал ургамал тарих зриулалттай газар, сууц өмчлөгчдийн холбоонд ашиглуулж байгаа болон нийтийн орон сууцны дэвсгэр газар тус тус  хамаарна.
2.”Аж ахуйн үйл ажиллагаа” гэдэгт улсын төсвөөс  санхүүждэггүй эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллага, номын сан, биеийн тамир спорт, соёл урлагийн байгууллага, контор, оффис, нэгдсэн төлөвлөлтийн дагуу баригдаж буй орон сууцны барилгууд /үйлчилгээтэй бус/, агуулах,  үйлдвэрлэл-үйлчилгээ, аж ахуй үйлчилгээ зэрэг холимог зориулалтаар ашиглагдаж буй газар хамаарна.
3. “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл”-д хот суурин газар, хот орчмын ногоон бүс буюу газрын үнэлгээний бүсчлэлийн 2, 3-р бүсэд байрлах хүлэмжийн аж ахуй, мал аж ахуй, иргэний ахуйн хэрэгцээнээс илүү талбайд тариалж  буй төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, таримал ургамал тарих зориулалттай газар хамаарна,
4. “Хотын захын дүүргүүдэд шинэ үйлдвэрлэл”-ийн газарт Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2008 оны 123 тоот тогтоолын дагуу Багануур, Багахангай, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх  бүхий этгээдийн шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн 5 жилийн хугацаанд /2008 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдрөөс хойш шинээр эрх олгосон тохиолдолд/   хамаарна.
5. ”Хөдөө аж ахуйн газар”-т хот суурин газар, хот орчмын ногоон бүсээс гадна, газрын үнэлгээний бүсчлэлийн 3 /зарим хэсэг/, 4, 5-р бусэд байрлах  Газрын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйл, Тариалангийн тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан газар хамаарна.
6. Шингэрүүлсэн хийн түлшний агуулах болон хийн түлш түгээх станцын зориулалт бүхий газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоолын 3-р хавсралтын 3 дахь заалт “ худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ” –д хамруулан тогтооно

Posted by БОРОО on 1:49 AM. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

1 Сэтгэгдэл for Нийслэлийн газрын үнэлгээний бүсчлэл (дэлгэрэнгүй)

  1. this is really nice and effective blog, i found lots of information in this blog and sites for commenting is best thanks for sharing........ contact for mongolian tour agency

Leave comment

Сүүлд нэмэгдсэн

Сэтгэгдэлүүд

Блог нийтлэл

bla blablog.gogo.mn bla