dailyvideo

Засгийн газрын тогтоол

 1. "УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"БОЛОВСРУУЛАХ ТУХАЙ
 2. АГНАХ, БАРИХ АН АМЬТНЫ НЭР, ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ
 3. АЛТАНБУЛАГ ХУДАЛДААНЫ ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ
 4. АРГАЧЛАЛ, ҮНЭЛГЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ / Газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ/
 5. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 6. БАЙГАЛИЙН БОЛОН НИЙТИЙГ ХАМАРСАН ГАМШИГ, ҮЙЛВЭРЛЭЛИЙН ТОМООХОН ОСЛЫН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 7. БАЙГАЛИЙН БҮСЧЛЭЛД ХАМРАГДАХ СУМДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
 8. БАЙГАЛИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ МАТЕРИАЛЛАГ БААЗЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 9. БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХАД ГАРСАН ЗАРДЛЫГ НӨХӨХ, ГАМШГИЙН УЛМААС АМЬДРАЛЫН БАТАЛГАА АЛДСАН МАЛЧДАД ТУСЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 10. БАЙГАЛИЙН ЗАРИМ НӨӨЦ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
 11. БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ БОЛОН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГ БАТЛАХ ТУХАЙ
 12. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТУХАЙ ХУУЛИУДЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 13. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ХӨРӨНГИЙН БАЙРШЛЫН ТУХАЙ
 14. БҮСИЙН ТУЛГУУР ТӨВ ХОТУУДЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
 15. БҮСИЙН ТУЛГУУР ТӨВ ХОТУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ
 16. БҮСИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР БАЙГУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
 17. ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ХУГАЦААГ ТОГТООХ ТУХАЙ
 18. ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 19. ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 20. ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
 21. ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ 2009
 22. ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ 2010
 23. ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 24. ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2003
 25. ГАЛ ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 26. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 27. ГАН, ЗУД, УС, ЦАГ АГААРЫН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 28. ГЕОДЕЗИЙН СОЛБИЦОЛ, ӨНДӨР ТУСГАГИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦООГ БАТЛАХ ТУХАЙ
 29. ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 30. ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, савлах, түр байршуулах, аюулгүй болгох, хадгалах, устгах журам /
 31. ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам/
 32. ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Байгаль орчинд халгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах журам/
 33. ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Байгаль орчныг хамгаалах сан байгуулах, зарцуулах журaм/
 34. ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Бүсчиллийн кодыг нэвтрүүлэх, хэрэглэх журам/
 35. ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ган, цөлжилт, хуурайшилтын зэрэглэл тогтоох болон энэ үед мөрдөх усны нөөцийн менежментийн журам/
 36. ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Озон задалдаг бодисыг импортлох, худалдах, ашиглах зөвшөөрөл олгох журам/
 37. ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам”, “Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам”/
 38. ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Аялал жуулчлалын санг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”/
 39. ЗАГАС ҮРЖҮҮЛГИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
 40. ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ (цөм болон цацрагийн ХУБ-чийн)
 41. ОЙ, МОДНЫ ЭРДЭМ СУДЛАЛЫН ТӨВИЙН ТУХАЙ
 42. ОЙ, ХЭЭРИЙГ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ /түймэртэй тэмцэх арга хэмжээг үр дүнд хүргэсэн аймаг, сумаас гаргасан зардлыг нөхөн олгох журам/
 43. ОЙ, ХЭЭРИЙГ ТҮЙМРЭЭС ХАМГААЛАХ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
 44. ОЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
 45. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ХОСГҮЙ ҮНЭТ ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 1995
 46. ТҮҮХ,СОёЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 2008
 47. ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ /Усны үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх/
 48. ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам”, “Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”/
 49. ҮР ТАРИАНЫ ҮРИЙН ТУХАЙ
 50. ӨМНИЙН ГОВИЙН БҮСИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
 51. ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ, БАЙРШИЛ,ЗОРИУЛАЛТЫГ ТОГТООХ ТУХАй

Posted by БОРОО on 9:00 PM. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 Сэтгэгдэл for Засгийн газрын тогтоол

Leave comment

Сүүлд нэмэгдсэн

Сэтгэгдэлүүд

Блог нийтлэл

bla blablog.gogo.mn bla